Home » Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

 

Identificatiegegevens

CVBA ANTEIUS Advocaten
Van Eycklei 10A
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0446.414.685

 

Advocaten-Beroepsorde

Alle advocaten werkzaam bij Anteius Advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Antwerpse balie, onder de titel van “advocaat”.

Alle advocaten zijn, als advocaat ingeschreven aan de balie te Antwerpen, onderworpen aan de reglementen van de orde van Vlaamse balies (www.advocaat.be), alsook aan de reglementen van de balie te Antwerpen (www.balieantwerpen.be).

 

Informatieverstrekking conform de dienstenwet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het kantoor Anteius Advocaten.

Het kantoor Anteius Advocaten is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 10A, en bestaat uit de volgende advocaten.

Meester Christiaan BOSSERS
CVBA ANTEIUS Advocaten
ondernemingsnummer en btw nummer: 0446.414.685
e-mail: bossers@anteius.be

Meester Ronald WIJNEN
CVBA ANTEIUS Advocaten
ondernemingsnummer en btw nummer: 0446.414.685
e-mail: wijnen@anteius.be

Meester Paata SHONIA
ondernemingsnummer en btw nummer: 0823.203.762
e-mail: shonia@anteius.be

Meester Jella TROCH
ondernemingsnummer en btw nummer: 0664.996.366
e-mail: troch@anteius.be

Meester Vincent LEIRS
ondernemingsnummer en btw nummer: 0682.839.121
e-mail: leirs@anteius.be

Meester Christiaan BOSSERS en meester Ronald WIJNEN oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA ANTEIUS Advocaten, een associatie in de zin van het reglement van de orde van Vlaamse balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende éénpersoonsvennootschappen van advocaten.

Meester Paata SHONIA, meester Jella TROCH en meester Vincent LEIRS baten hun kantoor in persoonlijke naam uit maar dit belet niet dat zij regelmatig in bepaalde dossiers samenwerken met de CVBA ANTEIUS Advocaten voor de best mogelijke oplossing.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door AMLIN EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL,

Makelaar

VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T: 00 32 3 217 55 72
F: 00 32 3 236 16 80
M: 00 32 479 98 17 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag van de door hem onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

Identificatieplicht

De Belgische Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sedert februari 2004 een identificatieplicht in, evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties.

Advocaten zijn in het kader daarvan onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van identificatie te bewaren.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u meester Christiaan BOSSERS of meester Ronald WIJNEN bereiken:

via post op het adres Van Eycklei 10A te 2018 Antwerpen
via fax op het nummer 03/231.64.83
via e-mail op het adres bossers@anteius.be en/of wijnen@anteius.be
of via telefoon op het telefoonnummer 03/203.03.33

Maak een afspraak

U kunt een afspraak met ons maken door te bellen naar +32 3 203 04 33.

CVBA Anteius Advocaten