Home » Tarieven

Tarieven

De staat van kosten en erelonen van een advocaat kan drie elementen bevatten (excl. BTW) :

  • de kosten van de advocaat
  • de kosten aan derden
  • het ereloon.

De kosten van de advocaat worden door ANTEIUS als volgt berekend

 

Opening dossier: € 50,00
Kantoorkosten:
  Correspondentie (forfaitair tarief per brief) € 12,00
  Juridisch werk: adviezen, conclusies, dagvaardingen… (forfaitair tarief per blad) € 12,00
  Kopies (per kopie) € 0,25
Verplaatsingskosten (per kilometer) € 0,40

De kosten aan derden

De kosten aan derden zijn bvb. : dagvaardingskosten, andere deurwaarderskosten, griffiekosten, kosten van vertalingen, enz. Van deze kosten wordt de rekening in principe aan de cliënt doorgestuurd zodat deze rechtstreeks zorgt voor de betaling. In de andere gevallen worden deze door ANTEIUS doorgerekend aan de cliënt.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Principe : Uurtarief

In principe werkt ANTEIUS met een uurtarief.
ANTEIUS zal een timesheet bijhouden en alle aanrekenbare tijdseenheden registreren. Deze tijdseenheden worden vervolgens vermenigvuldigd met het toepasbare uurloon, om op die wijze tot een juiste ereloonbegroting te komen.

Het standaard uurtarief bedraagt : € 125,00

Dit basisuurloon kan worden vermenigvuldigd met allerlei coëfficiënten (resultaat, belang van het dossier, moeilijkheidsgraad, hoogdringendheid).

Voor gespecialiseerde en internationale adviezen en dossiers tot maximaal : € 250,00.

Mogelijk alternatief : Waardetarief

Bij het waardetarief wordt het ereloon berekend naargelang de waarde van de zaak, dit volgens de hiernavermelde percentages.

Voor de berekening van de waarde van de zaak moet rekening worden gehouden met hoofdsom en intresten.

Van 0 tot 6.200,00 EUR : 15%
Van 6.200,00 EUR tot 49.500,00 EUR: 10%
Van 49.500,00 EUR tot 124.000,00 EUR: 8%
Van 124.000,00 EUR tot 248.000,00 EUR: 6%
Meer dan 248.000,00 EUR: 4%

Deze berekening kan worden toegepast door de advocaat van zowel de verwerende als van de eisende partij op het bedrag dat door de cliënt gewonnen werd, respectievelijk kon worden uitgespaard.

Ook hier kunnen uiteraard correcties zich opdringen of coëfficiënten aangewezen zijn.

In geval van hoger beroep wordt het bekomen resultaat verhoogd met 50%. Wanneer een ander advocaat evenwel voor het eerst wordt belast met de behandeling van de zaak in graad van beroep, berekent deze zijn ereloon door toepassing van de basisschaal.

Modelcontract van de Orde van Vlaamse Balies

Op vraag van de cliënt werkt ANTEIUS met het modelcontract van de Orde van Vlaamse Balies.
Het modelcontract vind je hier.

Maak een afspraak

U kunt een afspraak met ons maken door te bellen naar +32 3 203 04 33.

CVBA Anteius Advocaten